Xiayin Wang, piano

Xiayin Wang, piano

November 18, 2017
Xiayin Wang, piano
"Keen musicality and sweeping virtuosity"

East End Quartet

East End Quartet

February 17, 2018
East End Quartet
“Eclectic and engaging”

New Brunswick Chamber Orchestra

New Brunswick Chamber Orchestra

May 19, 2018
New Brunswick Chamber Orchestra
     Mark Hyczko, conductor
“Reframing classical music”